Uponor
Fallstudie

Urban runoff under control – quickly and easily, Nastola, Finland

Urban runoff under control – quickly and easily

Absorption systems, which work alongside the pipe networks, are an efficient solution for handling urban runoff where it first occurs. Nastola's plans initially featured a pipeline but this was replaced with a runoff tunnel. Thanks to the quick and easy installation, the time originally set aside for the project could be halved.

Projektfakta

Nastola, Finland
Kommunal mark
Dagvattensystem
Färdigställt: 2014

Uponors roll

112 urban runoff tunnels

Kukkastie, a 1.5-km long connecting road running along the edge of the Salpausselkä ridge area, connects the Kouvolantie road to Nastola village. In addition to through traffic, the road also serves non-motorised traffic as the area is home to the Nastola municipal council, various municipal services and several schools.

"Urban runoff began to cause problems when zebra crossing islands, which had been installed on the road to improve traffic safety, disappeared along with the open ditches. Water built up in one location and the heavy rains that occurred on a few occasions last summer exacerbated the situation," says Hans Forss the manager of infrastructure for the municipality of Nastola. Urban runoff had been directed via a discharge pipe under Kukkastie directly to a steep slope. The Ristola area of detached houses is located at the foot of the slope.

"The slope simply could not cope any more. "Gravel and water spilled out into the residential area – not quite onto the occupied plots of land but not far off. The state – responsible for maintaining roads – took some measures to manage runoff but they were only effective in the short term," Forss says.

According to Forss, when construction began on an urban runoff network for the nearby Hoitokodintie and Aurantie roads, it was clear that runoff needed to be managed differently than discharging the water onto the slope of the ridge. The discharge point of the new urban runoff network would also have been in the same location on Kukkastie. Originally, the intention was to build a pipeline with absorbing drains on Kukkastie. TL-Suunnittelu Oy prepared site plans and took measurements. The company employed a German-born consultant who specialises in managing urban runoff and who proposed a runoff tunnel for the site.

"Similar tunnels have been in use in Germany for some time. We did not have any experience of urban runoff tunnels but the solution appeared good and the costs were also reasonable," Forss states.

An easily expandable system

The project began in the middle of October 2014. It was also the first time that the contractor, Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy (LSKT), had installed an urban runoff tunnel.

"The work immediately proved itself to be quick and easy. The tunnel modules and additional accessories were installed rapidly and flexibly thanks to the easy connecting method," says Jarkko Aho, site foreman from LSKT. The Uponor urban runoff tunnel is a storage and absorption solution that is particularly suitable for small sites. The system consists of tunnel modules and end plates, so it can be expanded as required. Each module has a volume of 300 litres.

"Compared with traditional crushed stone absorption, there is three times as much storage capacity," says Teemu Salminen, Offering Manager from Uponor Infra. 112 tunnel modules were installed in a single line of 130 metres in length along Kukkastie. The modules can also be installed in several adjacent lines with no limit to the length. The dimensions of the tunnels take account of the soil type and the surface area from which water is to be taken.

"The required number of tunnels and installation depths are specified in the site plan. Uponor Infra can help with measurements," Salminen says.

Quick installation

"In comparison with a conventional pipe worksite, it was considerably quicker to make the levelling base," says Jarkko Aho.

Before the tunnels were installed, a filter material was placed across the bottom of the drain along with crushed stone with diameters in the range of 16–32 millimetres.

"The tunnel modules were installed at a depth of approximately 1.5 metres and connected to each other using clips at the end of each module."

Connections can be made very quickly – it only takes a few minutes to complete a six-metre section. We installed airing pipes every 20 metres. In addition to discharge drains, four inspection chambers were installed along the line. The modules formed tunnels with lengths of 44, 50 and 36 metres between the inspection chambers.

"It is also easy to connect the modules to inspection chambers as the modules come with ready-made connections for different pipe sizes," Aho says.

The finished tunnel was covered with filter material. The initial in-fill was done using the same 16–32-millimetre crushed rock that was used for the levelling base and the final in-fill consisted of the excavated earth. The speed of installation was reflected in the duration and cost of the project.

"Six weeks were originally set aside for the work but that was almost halved and the costs were one quarter below the estimated level. The costs were also impacted by traffic arrangements, which were more extensive on the state-maintained road in comparison with those required on the normal street network," Hans Forss says. Work on the site was complete by mid-November. The project took a month in total. Grass seeds will be sown on the site at the beginning of the summer.

"A very positive experience – the quick, trouble-free installation was a surprise," say Aho and Forss.

Urban runoff management is currently an important issue for municipalities

Climate change and accelerating urbanisation are expected to significantly increase the amount of runoff in urban areas. Overhauls that enable urban runoff to be managed are currently important issues in all municipalities as the new Water Services Act entered into force last autumn, changing the responsibilities and regulations governing urban runoff. The clauses related to urban runoff were transferred to the Land Use and Building Act, while the Water Service Act governs arrangements and accounting for sewerage. Nastola is currently planning to transfer urban runoff management from the water supply agency to the municipal infrastructure department. The municipality's new urban runoff plan will also be finished this year.

"Municipalities are probably still using a very wide range of methods to handle urban runoff but the reformed law will clarify things soon," Forss says.

Urban runoff under control – quickly and easily

hulevesi_nastola1

Projektinformation

Projektinformation

Land
Finland
Färdigställt
2014
Projekttyp
Nybyggnation
Byggnadstyp
Kommunal mark

Samarbete

Samarbete
Contractor:
Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy (LSKT)

Liknande projekt

Starkt, säkert och flexibelt

Starkt, säkert och flexibelt

Skaraborgsvatten i södra Sverige behövde ersätta sin gamla dricksvattenledning som idag är gjord av trä med en ny ledning i polyeten. Det nya systemet var inte bara enkelt och snabbt att installera - det är även slagtåligt och motstår stor mekanisk påfrestning.
Infrakulvert Vallastaden

Infrakulvert Vallastaden

En nästan två kilometer lång infrakulvert med en innerdiameter på 2,2 meter inrymmer alla rördragningar som behövs för infrastrukturen i en ny stadsdel i den sydsvenska staden Linköping. Utgrävningar i gator och bostadsområden är snart historia, eftersom allt underhåll och installationsarbete kommer att kunna utföras i infrakulverten.
 
Fokus på framtida hållbarhet

Fokus på framtida hållbarhet

Uponor Infra säkerställer framtidens avloppsrening med Weholite. Uponor Infras bidrag till den komplexa och prestigefulla byggnationen avser emellertid inte endast leverans av Weholite. Det omfattar även såväl projektledning och teknisk support som design och beräkningar, skräddarsydda produkter och fältservice med installation på plats - allt sammanhållet och koordinerat av Uponor Infra Projektservice.
Weholite installerat i Valdemarsvik

Weholite installerat i Valdemarsvik

1960 lät man kulvertera Fifalla-ån som rinner genom Valdemarsvik ut i Valdemars-viken. I slutet på 1800-talet byggdes Lundbergs Läderfabrik över den sista delen av ån vid utloppet men 1960 kom alltså en kulvert på plats, fram till fabriken under Storgatan som Trafikverket ansvarar för. Den kulverten bestod av galvad plåt och den förväntade livslängden var 50 år. Nu var den gränsen passerad och för ett par år sedan uppstod ett slukhål på kommunhusets parkeringsplats.
 
Weholite installerat i London

Weholite installerat i London

Uponors tekonologi Weholite var lösningen till ett unikt projekt i London, där Lee- och Thames Tideway-tunneln har till uppgift att fånga upp i genomsnitt 39 miljoner ton avloppsvatten per år från de 35 mest nedsmutsade kombinerade avloppssystemen. Ett uppgraderat rörsystem designades för att minska antalet översvämningar – och deras påverkan på miljön – från Londons avlopps- och reningssystem. Syftet med det uppgraderade rörsystemet var att begränsa nedsmutsningen från avlopps- och reningssystemen som är anslutna till avloppsreningsverken i Beckton och Crossness.

Uponor Vault renar dagvatten

Uponor Vault renar dagvatten

Nodra har valt att installera en Uponor Vault i området Smedby i Norrköping med utlopp i Ljura bäck. Området kallas Smedby Klimatanpassning och är ett projekt som bland annat handlar om att ta hand om förorenat dagvatten innan det når Östersjön.

 
ProFuse installerat i Borås Stad

ProFuse installerat i Borås Stad

När 250 millimetersrören Profuse ersätter gamla 150 millimetersrör i gjutjärn på en två kilometer lång sträcka i Frufällan, får samhället en betydande kapacitetsökning för den livsviktiga vattentillgången. Dessutom ger de nya rören färre beläggningar och därmed mindre servicebehov och bättre hygien.

 
Första installationen av Ultra Rib 2 Blue

Första installationen av Ultra Rib 2 Blue

I samband med ett projekt i Sigtuna levereras de första rören Ultra Rib 2 Blue. En ny generations rör med upp till 70 % reducerat koldioxidutsläpp. En betydande del av oljan till rören kommer nämligen från avfallsindustrin och är vegetabilisk.

 
Uponor filterbrunn ingår i en dagvattenstudie

Uponor filterbrunn ingår i en dagvattenstudie

På senare år, har kvaliteten på dagvattnet blivit en mycket viktig del i städers dagvattenstrategier. Ett pilotprojekt lanserades i Heinola för att rena dagvatten med innovativa filterbrunnar utvecklade av Uponor. Samtidigt kommer värdefull data att kunna samlas in för att kontrollera dagvattnets kvalitet från två olika typer av områden och vilket resultat man får när man renar dagvattnet i filterbrunnar.
Uponor filterbrunn ingår i en dagvattenstudie

Uponor filterbrunn ingår i en dagvattenstudie

På senare år, har kvaliteten på dagvattnet blivit en mycket viktig del i städers dagvattenstrategier. Ett pilotprojekt lanserades i Heinola för att rena dagvatten med innovativa filterbrunnar utvecklade av Uponor. Samtidigt kommer värdefull data att kunna samlas in för att kontrollera dagvattnets kvalitet från två olika typer av områden och vilket resultat man får när man renar dagvattnet i filterbrunnar.
TV-Tower, Estonia

TV-Tower, Estonia

The tallest building in Estonia and the major cultural attraction, the Tallinn TV-Tower, is equipped with Uponor underground ventilation technology.
 New Uponor IQ –Storm water system - Sustainability and Quality in Road Infrastructure

New Uponor IQ –Storm water system - Sustainability and Quality in Road Infrastructure

In December 2011 Central Finland´s ELY –centre (The Centre for Economic Development, Transport and the Environment) started significant road constructing project in Jyväskylä. The aim is to create a new route between highways 18, 9 and 4, which helps reduce traffic jams and smoothes commutation. Uponor was chosen to be one of the suppliers due to our delivery capacity and overall cost efficiency.
New water pipeline

New water pipeline

Uponor Barrier PLUS pipes ensure a safe main water supply in Mikkeli in the old industrial area, where numerous new apartment buildings will be built in the next few years.
Secure tunnel trunk lines

Secure tunnel trunk lines

The safety requirements of the Kamppi-Erottaja-Kruununhaka tunnel built by Helsingin Energia are of the highest level. The contractor Destia selected the former KWH Thermopipe TSC Welding Sleeves for pipe joints. The end result is a pipeline where the insulation and surface material are uniform.
Life is grand for graylings in the pure waters of Ounasjoki River

Life is grand for graylings in the pure waters of Ounasjoki River

Located in Finnish Lapland, on the Ounasjoki River, the village of Kaukonen now treats its wastewater with a new WehoPuts 400 treatment plant. As in many rural areas, long distances make village treatment plants a more sensible alternative than transporting wastewater tens of kilometres to the nearest town.

Clean drinking water for 17,000 scouts

Roihu 2016 – the 7th International Finnjamboree organised by Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry, was held at the Evo campsite in Hämeenlinna on 20–28 July 2016. A camp for 17,100 people was built in a forest area owned by Metsähallitus. Some 3,000 participants arrived from abroad – from about 40 different countries. Uponor delivered 7,600 metres of pipes to the area. The pipes were used to supply clean water and to lead grey water away from the area in a controlled manner.
Fighting against an ecological disaster in a world-record time

Fighting against an ecological disaster in a world-record time

Rapid action was critical when a sewage collector broke in Warsaw, Poland, causing a massive waste spill into the Vistula River. Uponor Infra’s crew worked 24 hours a day in order to stop the pollution of the river. A temporary pipeline was produced, delivered and connected in just eight days.

Sewage retention chanel

Sewage retention chanel

The construction of an innovative retention sewage canal in Rzeszów in southern Poland was recently completed using Weholite piping and manholes.
Sea outlet of treated wastewater

Sea outlet of treated wastewater

A sea outlet of treated wastewater was initiated in Swarzewo. It is yet another of the many environmentally friendly projects that have recently been carried out in Poland where PE pipes were used.

Flow measurement reveals leaks in the water supply network

Flow measurement reveals leaks in the water supply network

The Water Monitoring Services developed by Uponor Infra enable real-time monitoring of water supply networks – deviations in the network can then be detected and located quickly. Pori, a coastal city in southern Finland, started monitoring an area on the periphery of its water supply network where leaks had caused problems over the years.
Water treatment plant

Water treatment plant

Water company Ylä-Savon Vesi Oy needed a solution to improve the water quality in water supply process. The solution was an aeration tank made of Weholite.
Super-sized cooling

Super-sized cooling

About 1 km of Weholite pipes were installed in Philippines as cooling water intake and outfall pipelines for the Petron Bataan Refinery (PBR).  The Project Service team at Uponor Infra offered a turnkey solutions for the project.
Water supply in very demanding terrain in Norway

Water supply in very demanding terrain in Norway

The global mineral fertiliser, industrial chemicals and environmental products supplier Yara of Norway renewed the water supply to its factory in Glomfjord, close to the Arctic Circle in the north of Norway, with 1.8 kilometres of PE1,000mm pressure pipe. Extremely demanding terrain, limited infrastructure and the most stringent safety requirements demanded exceptional expertise and planning.
A smart retention system for an anti-flooding solution

A smart retention system for an anti-flooding solution

September 2018 saw the launch of the project for a stormwater drainage system in Rzeszów, almost 26 kilometres long, in the residential District of Budziwój, which partially coincides with the floodplain of the River Wisłok. One of the elements of this system is the retention canal. The project, scheduled for delivery by May 2020, will help to finally solve flooding problems which have been plaguing the residents of this region of Poland.

 

Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

The Ultra Rib 2 Blue pipes were first launched in Sweden – this year, the pipes have already been installed at several locations. In Finland, a pilot installation was carried out in early autumn in the Jalkaranta district of Lahti, a few kilometres from the city centre.
Unique design ensures controlled stormwater drainage

Unique design ensures controlled stormwater drainage

In Slagelse Municipality, there are requirements for the drainage of rainwater and wastewater to be separated, and therefore it was important that the wastewater solution on the street, Nordre Ringgade, was also updated in accordance with current legislation. The client has received an approved solution where the wastewater from the commercial property in no. 59 has been separated from the rainwater. The rainwater is now diverted directly from the 2,500 m2 car park.
Battery of retention tanks

Battery of retention tanks

In Mielec, modern storm water and snowmelt retention systems have been built, which will solve the problems with periodical flooding of streets and buildings in the city centre.
Safe water supply for an old shipyard and sawmill area

Safe water supply for an old shipyard and sawmill area

The Pateniemi waterfront area in Oulu, Northern Finland played a role in the history of Finnish industrialisation. In the mid-19th century, its shipyard built large merchant vessels, and later it was the location of one of the largest sawmills of its time. Now, the waterfront is entering a new era with the completion of a residential area for 2,500 inhabitants. Uponor Barrier PLUS pipes – which are both durable and non-permeable – ensure a safe supply of potable water in this area that was in industrial use for over 100 years.
Reservoir tank for unordinary village of Tuuri

Reservoir tank for unordinary village of Tuuri

In an ordinary village with less than 1,000 residents, a reservoir tank would normally be unnecessary, but Tuuri in Southern Ostrobothnia in Western Finland is not an ordinary village. The village tourist attraction draws visitors up to six million visitors annually. This needs special solution for potable water delivery.
Espoo's Itäranta is being renovated sustainably

Espoo's Itäranta is being renovated sustainably

HSY (Helsinki Region Environmental Services HSY) is testing a new kind of area renovation operating model in Itäranta, Espoo, where the aim is to get the area's water supply network in order once and for all. New steps are also being taken towards more sustainable construction: the selected Uponor Blue pipes utilising renewable raw materials will reduce the carbon footprint of pipeline installations by 70% compared to traditional plastic pipes.
Uponor Vortex stormwater solution

Uponor Vortex stormwater solution

The City of Espoo is the first in Finland to introduce the Vortex stormwater separation chamber. It can be used to efficiently separate floating and descending solids from stormwater. The aim is to reduce the maintenance costs of the retention system built from stormwater tunnels and prevent solids from ending up in waterbodies.