Uponor
Fallstudie

Weholite installerat i London, London, United Kingdom

Weholite begränsar översvämningar och föroreningar i London

Uponors tekonologi Weholite var lösningen till ett unikt projekt i London, där Lee- och Thames Tideway-tunneln har till uppgift att fånga upp i genomsnitt 39 miljoner ton avloppsvatten per år från de 35 mest nedsmutsade kombinerade avloppssystemen. Ett uppgraderat rörsystem designades för att minska antalet översvämningar – och deras påverkan på miljön – från Londons avlopps- och reningssystem. Syftet med det uppgraderade rörsystemet var att begränsa nedsmutsningen från avlopps- och reningssystemen som är anslutna till avloppsreningsverken i Beckton och Crossness.
 

Projektfakta

London, United Kingdom
Kommunal mark
Spillvattensystem, Dagvattensystem
Färdigställt: 2015

Uponors roll

5 km Weholiterör i dimension 400-3000 mm, 12 Weholite-kammare

Weholite fyller sin funktion i Londons avloppssystem

Londons avloppssystem skapades under den viktorianska eran och beundras världen runt. Detta system har nu råkat ut för problem på grund av den fortlöpande urbaniseringen och de allt vanligare avloppsöversvämningarna.

Lee-tunneln började byggas 2010 och färdigställdes i slutet av 2015. I detta projekt, värt 4,2 miljarder pund fungerade en Weholite-kulvert som tunnelns slutliga tömningsställe. Spillet från avloppet överförs till Becktons vidsträckta avloppsreningsverk. Becktons avloppsreningsverk uppgraderades 2013 med över 5 km Weholite-rör i högdensitetspolyeten (PE-HD) som levererades i dimensioner från 400 till 3000 mm.

En pålitlig partner tillhandahöll den bästa tekniken

Projektet omfattade inte bara Londons djupaste tunnel någonsin, utan även ett av de mest komplexa underjordiska näten i världen. Det karakteriserades av ett flertal tekniska utmaningar. Detta fordrade en erfaren partner med den bästa och pålitligaste tekniken. MVB, ett samarbete mellan Morgan-Sindall, Vinci Construction Grand Projects och Bachy-Soletanche, kontaktade Uponor Infra Project Services, som tillsammans med licenstagaren Asset International Limited använde sin expertis på att designa lösningar till lands och till sjöss för att omforma projektet. Detta omfattade designen av ett landmärke – det största utloppet i plast som någonsin har installerats i Storbritannien och ett av världens största vad diametern beträffar.

Uponor Infra med sin mångåriga erfarenhet och expertis i detta ambitiösa projekt, bidrog med 880 meter Weholite-rör i dimension 3000 mm som installerades parallellt ihop med tolv Weholite-kammare i högdensitetspolyeten. Projektet innehöll projektledning, fältservice, samt hantering av hälso- och säkerhetsaspekter.

Rörläggningsarbetet bestod av ett landavsnitt som innefattade 105 m dubbelkulvert utlagd på 10 meters djup för att bryta igenom tidvattensskyddsväggen som hindrar Themsen från att översvämma Europas största reningsverk i Beckton. En stor Weholite-kammare med måtten 7 × 11 × 5 meter användes för förvaring av en 3 000 mm spolsektion som krävdes för att slutföra installationen.

Arbetet med att installera de återstående 335 meterna av dubbelkulverten i Themsen utfördes av den marina entreprenören CMP vid sidan av partnerna Asset och Uponor Infra PS. Detta marina projekt komplicerades ytterligare av det faktum att rören behövde sänkas ned i vattnet under en befintlig kajkonstruktion, och delar av projektet isolerades ofta av tidvattnet (som stiger och sjunker med upp till sju meter i Themsen), utan tillgång landvägen.

Den innovativa injekteringsprocessen sparade tid och pengar

Tack vare Uponor Infras patenterade profilfyllning fanns inget behov av betongkragar när rören skulle barlastas. Med Uponors teknik fylldes Weholite-profilen med injekteringsbruk, vilket är en mycket säkrare och snabbare metod. Eftersom inga betongkragar användes tog schaktet mindre plats. Dessutom krävdes ett minimum av muddring, och schaktningsvolymerna minskades drastiskt. Eftersom schaktning under vattenytan är mycket mer kostsamt än att schakta på land är fördelarna med Weholite uppenbara.

Så fort rören var redo bogserades de enskilt uppför floden av bogserbåtar och sänktes. Specialdykare fick fästa de specialtillverkade snabbkopplingsflänsarna mellan varje rör med bultar.

Dessutom pålades stålplåtar på över 11 000 m² ned så att flodbädden kunde muddras och rören kunde läggas ned utan hinder. Mer än 28 000 m³ material från flodens botten muddrades upp. Mycket av detta material återanvändes som återfyllnadsmaterial. Detta var en miljömässig fördel eftersom den mängd material som behövde transporteras bort från platsen minskade enormt, vilket i sin tur minskade koldioxidutsläppen.

Resultatet talar för sig självt

Detta projekt lovordades av alla. Emmanuel Costes, byggchef på MVB, säger: ”Vi blev mycket nöjda med Weholite-tekniken som användes då Lee Tunnel Outfall-rörledningen drogs. Projektets specifikationer var mycket detaljerade, men lösningarna som Asset International och Uponor Infra tillhandahöll var imponerande. De klarade av samtliga krav som detta komplicerade och i många fall unika projekt krävde.”

Christian Vestman från Uponor Project Services säger ”Uponor Infra och Asset demonstrerade hela vidden av de kunskaper och den mångsidighet som våra organisationer kan erbjuda. Detta unika projekt gav oss verkligen möjlighet att visa upp Weholites imponerande kapacitet – resultatet talar för sig självt.”

Weholite installerat i London

london2015weholitemarinesection

Projektinformation

Projektinformation

Land
United Kingdom
Färdigställt
2015
Projekttyp
Renovation
Byggnadstyp
Kommunal mark
Produktlinjer
Weholite

Samarbete

Samarbete

MVB

Uponor Infra Project Services

Liknande projekt

Starkt, säkert och flexibelt

Starkt, säkert och flexibelt

Skaraborgsvatten i södra Sverige behövde ersätta sin gamla dricksvattenledning som idag är gjord av trä med en ny ledning i polyeten. Det nya systemet var inte bara enkelt och snabbt att installera - det är även slagtåligt och motstår stor mekanisk påfrestning.
Infrakulvert Vallastaden

Infrakulvert Vallastaden

En nästan två kilometer lång infrakulvert med en innerdiameter på 2,2 meter inrymmer alla rördragningar som behövs för infrastrukturen i en ny stadsdel i den sydsvenska staden Linköping. Utgrävningar i gator och bostadsområden är snart historia, eftersom allt underhåll och installationsarbete kommer att kunna utföras i infrakulverten.
 
Fokus på framtida hållbarhet

Fokus på framtida hållbarhet

Uponor Infra säkerställer framtidens avloppsrening med Weholite. Uponor Infras bidrag till den komplexa och prestigefulla byggnationen avser emellertid inte endast leverans av Weholite. Det omfattar även såväl projektledning och teknisk support som design och beräkningar, skräddarsydda produkter och fältservice med installation på plats - allt sammanhållet och koordinerat av Uponor Infra Projektservice.
Weholite installerat i Valdemarsvik

Weholite installerat i Valdemarsvik

1960 lät man kulvertera Fifalla-ån som rinner genom Valdemarsvik ut i Valdemars-viken. I slutet på 1800-talet byggdes Lundbergs Läderfabrik över den sista delen av ån vid utloppet men 1960 kom alltså en kulvert på plats, fram till fabriken under Storgatan som Trafikverket ansvarar för. Den kulverten bestod av galvad plåt och den förväntade livslängden var 50 år. Nu var den gränsen passerad och för ett par år sedan uppstod ett slukhål på kommunhusets parkeringsplats.
 
Uponor Vault renar dagvatten

Uponor Vault renar dagvatten

Nodra har valt att installera en Uponor Vault i området Smedby i Norrköping med utlopp i Ljura bäck. Området kallas Smedby Klimatanpassning och är ett projekt som bland annat handlar om att ta hand om förorenat dagvatten innan det når Östersjön.

 
ProFuse installerat i Borås Stad

ProFuse installerat i Borås Stad

När 250 millimetersrören Profuse ersätter gamla 150 millimetersrör i gjutjärn på en två kilometer lång sträcka i Frufällan, får samhället en betydande kapacitetsökning för den livsviktiga vattentillgången. Dessutom ger de nya rören färre beläggningar och därmed mindre servicebehov och bättre hygien.

 
Första installationen av Ultra Rib 2 Blue

Första installationen av Ultra Rib 2 Blue

I samband med ett projekt i Sigtuna levereras de första rören Ultra Rib 2 Blue. En ny generations rör med upp till 70 % reducerat koldioxidutsläpp. En betydande del av oljan till rören kommer nämligen från avfallsindustrin och är vegetabilisk.

 
Uponor filterbrunn ingår i en dagvattenstudie

Uponor filterbrunn ingår i en dagvattenstudie

På senare år, har kvaliteten på dagvattnet blivit en mycket viktig del i städers dagvattenstrategier. Ett pilotprojekt lanserades i Heinola för att rena dagvatten med innovativa filterbrunnar utvecklade av Uponor. Samtidigt kommer värdefull data att kunna samlas in för att kontrollera dagvattnets kvalitet från två olika typer av områden och vilket resultat man får när man renar dagvattnet i filterbrunnar.
Uponor filterbrunn ingår i en dagvattenstudie

Uponor filterbrunn ingår i en dagvattenstudie

På senare år, har kvaliteten på dagvattnet blivit en mycket viktig del i städers dagvattenstrategier. Ett pilotprojekt lanserades i Heinola för att rena dagvatten med innovativa filterbrunnar utvecklade av Uponor. Samtidigt kommer värdefull data att kunna samlas in för att kontrollera dagvattnets kvalitet från två olika typer av områden och vilket resultat man får när man renar dagvattnet i filterbrunnar.
TV-Tower, Estonia

TV-Tower, Estonia

The tallest building in Estonia and the major cultural attraction, the Tallinn TV-Tower, is equipped with Uponor underground ventilation technology.
 New Uponor IQ –Storm water system - Sustainability and Quality in Road Infrastructure

New Uponor IQ –Storm water system - Sustainability and Quality in Road Infrastructure

In December 2011 Central Finland´s ELY –centre (The Centre for Economic Development, Transport and the Environment) started significant road constructing project in Jyväskylä. The aim is to create a new route between highways 18, 9 and 4, which helps reduce traffic jams and smoothes commutation. Uponor was chosen to be one of the suppliers due to our delivery capacity and overall cost efficiency.
New water pipeline

New water pipeline

Uponor Barrier PLUS pipes ensure a safe main water supply in Mikkeli in the old industrial area, where numerous new apartment buildings will be built in the next few years.
Secure tunnel trunk lines

Secure tunnel trunk lines

The safety requirements of the Kamppi-Erottaja-Kruununhaka tunnel built by Helsingin Energia are of the highest level. The contractor Destia selected the former KWH Thermopipe TSC Welding Sleeves for pipe joints. The end result is a pipeline where the insulation and surface material are uniform.
Life is grand for graylings in the pure waters of Ounasjoki River

Life is grand for graylings in the pure waters of Ounasjoki River

Located in Finnish Lapland, on the Ounasjoki River, the village of Kaukonen now treats its wastewater with a new WehoPuts 400 treatment plant. As in many rural areas, long distances make village treatment plants a more sensible alternative than transporting wastewater tens of kilometres to the nearest town.

Clean drinking water for 17,000 scouts

Roihu 2016 – the 7th International Finnjamboree organised by Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry, was held at the Evo campsite in Hämeenlinna on 20–28 July 2016. A camp for 17,100 people was built in a forest area owned by Metsähallitus. Some 3,000 participants arrived from abroad – from about 40 different countries. Uponor delivered 7,600 metres of pipes to the area. The pipes were used to supply clean water and to lead grey water away from the area in a controlled manner.
Fighting against an ecological disaster in a world-record time

Fighting against an ecological disaster in a world-record time

Rapid action was critical when a sewage collector broke in Warsaw, Poland, causing a massive waste spill into the Vistula River. Uponor Infra’s crew worked 24 hours a day in order to stop the pollution of the river. A temporary pipeline was produced, delivered and connected in just eight days.

Sewage retention chanel

Sewage retention chanel

The construction of an innovative retention sewage canal in Rzeszów in southern Poland was recently completed using Weholite piping and manholes.
Sea outlet of treated wastewater

Sea outlet of treated wastewater

A sea outlet of treated wastewater was initiated in Swarzewo. It is yet another of the many environmentally friendly projects that have recently been carried out in Poland where PE pipes were used.

Flow measurement reveals leaks in the water supply network

Flow measurement reveals leaks in the water supply network

The Water Monitoring Services developed by Uponor Infra enable real-time monitoring of water supply networks – deviations in the network can then be detected and located quickly. Pori, a coastal city in southern Finland, started monitoring an area on the periphery of its water supply network where leaks had caused problems over the years.
Water treatment plant

Water treatment plant

Water company Ylä-Savon Vesi Oy needed a solution to improve the water quality in water supply process. The solution was an aeration tank made of Weholite.
Super-sized cooling

Super-sized cooling

About 1 km of Weholite pipes were installed in Philippines as cooling water intake and outfall pipelines for the Petron Bataan Refinery (PBR).  The Project Service team at Uponor Infra offered a turnkey solutions for the project.
Water supply in very demanding terrain in Norway

Water supply in very demanding terrain in Norway

The global mineral fertiliser, industrial chemicals and environmental products supplier Yara of Norway renewed the water supply to its factory in Glomfjord, close to the Arctic Circle in the north of Norway, with 1.8 kilometres of PE1,000mm pressure pipe. Extremely demanding terrain, limited infrastructure and the most stringent safety requirements demanded exceptional expertise and planning.
A smart retention system for an anti-flooding solution

A smart retention system for an anti-flooding solution

September 2018 saw the launch of the project for a stormwater drainage system in Rzeszów, almost 26 kilometres long, in the residential District of Budziwój, which partially coincides with the floodplain of the River Wisłok. One of the elements of this system is the retention canal. The project, scheduled for delivery by May 2020, will help to finally solve flooding problems which have been plaguing the residents of this region of Poland.

 

Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

The Ultra Rib 2 Blue pipes were first launched in Sweden – this year, the pipes have already been installed at several locations. In Finland, a pilot installation was carried out in early autumn in the Jalkaranta district of Lahti, a few kilometres from the city centre.
Unique design ensures controlled stormwater drainage

Unique design ensures controlled stormwater drainage

In Slagelse Municipality, there are requirements for the drainage of rainwater and wastewater to be separated, and therefore it was important that the wastewater solution on the street, Nordre Ringgade, was also updated in accordance with current legislation. The client has received an approved solution where the wastewater from the commercial property in no. 59 has been separated from the rainwater. The rainwater is now diverted directly from the 2,500 m2 car park.
Battery of retention tanks

Battery of retention tanks

In Mielec, modern storm water and snowmelt retention systems have been built, which will solve the problems with periodical flooding of streets and buildings in the city centre.
Safe water supply for an old shipyard and sawmill area

Safe water supply for an old shipyard and sawmill area

The Pateniemi waterfront area in Oulu, Northern Finland played a role in the history of Finnish industrialisation. In the mid-19th century, its shipyard built large merchant vessels, and later it was the location of one of the largest sawmills of its time. Now, the waterfront is entering a new era with the completion of a residential area for 2,500 inhabitants. Uponor Barrier PLUS pipes – which are both durable and non-permeable – ensure a safe supply of potable water in this area that was in industrial use for over 100 years.
Reservoir tank for unordinary village of Tuuri

Reservoir tank for unordinary village of Tuuri

In an ordinary village with less than 1,000 residents, a reservoir tank would normally be unnecessary, but Tuuri in Southern Ostrobothnia in Western Finland is not an ordinary village. The village tourist attraction draws visitors up to six million visitors annually. This needs special solution for potable water delivery.
Espoo's Itäranta is being renovated sustainably

Espoo's Itäranta is being renovated sustainably

HSY (Helsinki Region Environmental Services HSY) is testing a new kind of area renovation operating model in Itäranta, Espoo, where the aim is to get the area's water supply network in order once and for all. New steps are also being taken towards more sustainable construction: the selected Uponor Blue pipes utilising renewable raw materials will reduce the carbon footprint of pipeline installations by 70% compared to traditional plastic pipes.
Uponor Vortex stormwater solution

Uponor Vortex stormwater solution

The City of Espoo is the first in Finland to introduce the Vortex stormwater separation chamber. It can be used to efficiently separate floating and descending solids from stormwater. The aim is to reduce the maintenance costs of the retention system built from stormwater tunnels and prevent solids from ending up in waterbodies.