Uponor
Fallstudie

Life is grand for graylings in the pure waters of Ounasjoki River, Kittilä, Finland

Life is grand for graylings in the pure waters of Ounasjoki River

Jouni Seppälä and Jouni Ojanperä have their hands full at the time of this interview in October. A WehoPuts 400 treatment plant has just been installed in the village. Now, the two men want to finish bypassing the last old, out-of-date septic tanks before winter’s arrival.

“You better believe we pay full attention to the weather report every night”, explains Ojanpera, who is an excavator operator. “We’ve worked long days. Now, the darkness is starting to slow things down. In the summer up here we can work day and night”, he laughs.

“But, I’m not bothered if winter gets here first. We’ll just pick up where we left off in the spring. Most of the work is already done – the treatment plant is already up and running”, adds Seppala.

Projektfakta

Kittilä, Finland
Kommunal mark
Enskilda avloppssystem
Färdigställt: 2010

Uponors roll

1 WehoPuts 400 treatment plant

Hard work

Seppala, who is chairman of the local water co-operative, says that the major wastewater project became necessary when the environmental permit for the village’s stabilisation pond, which was built in the 1970s, had expired. The Finnish Environment Institute demanded that the plant, which is located right next to the natural reserve of the Ounasjoki River, produce better treatment results. The river is famous for its wild whitewater and coves as well as its grayling, salmon and northern pike populations.

“After comparing costs, we decided to get a new treatment plant for the village. Another much more expensive alternative would have been to run the wastewater forty kilometres through sewage pipe to Levi.”

“But time passed and we weren’t making any progress. It felt like we weren’t really ready to start working on a major project. And it also became clear that a treatment plant alone wouldn’t have been enough – we also had to renovate the sewage system.”

Fixing the system

The water co-operative’s project was given new urgency when the Environment Institute fined the co-operative. “After this happened, we appointed a head for the treatment plant project, who drafted a comprehensive plan for the project and work was soon underway.”

The Environment Institute also withdrew the fine it had issued. Weho-Puts 400 was chosen as the central system treatment plant.

The treatment plant was installed in September 2010. Installation work was overseen by NCC Roads and representatives from the factory were involved in the pipe and electrical work as well as the system start-up.

Effective treatment, with new soil production to boot

Seppala explains that the treatment results of the WehoPuts plant are significantly better than the old stabilisation pond. “The treatment plant is also more user-friendly”, states satisfied Seppala. Only grey water was led to the old stabilisation pond. Each home had its own septic tank, which the homeowners had to have emptied themselves. On top of all this, nutrients were not eliminated from the water in the pond, but rather ended up in the Ounasjoki River.

“Now, the biochemical process treats the wastewater effectively. And local residents don’t have to empty their septic tanks.” According to Seppala, once the old septic tanks were bypassed during construction of the new system, many people realised that the old system had not functioned effectively.

“Pipes leading to houses had in many places been compressed and the wastewater just stayed put.”

The new treatment plant is located directly adjacent to the old open pond basin, which has already been filled. As the only elements of the treatment plant visible at ground level are a couple hatches and the control unit, it blends very well into the environment. The ground where the pond used to be is now a composting area. The sludge from the new treatment plant is mixed there with peat and the end product can be used as a soil conditioner. “We don’t have to bring our sludge to Levi for composting anymore – that means big savings.”

Reliable partners

Seppala says that the water co-operative’s desire to partner with large, responsible operators played a major role in their decision-making. “We wanted to be sure that we’d hear from these guys again after they left town”, laughs Seppala. He also praises, among other things, the treatment plant operation and maintenance training provided by the supplier.

Bank loan paid off with user fees

In addition to the savings earned by the water co-operative, a long-term bank loan was also required for the investment. “The bank loan is being paid off with user fees.

We’ve also sought investment assistance for the site from the Lapland Centre for Economic Development, Transport and the Environment”, explains Seppala.

Kaukonen’s far-reaching vision

The village treatment plant project sets an outstanding example for others to follow.

“These kinds of projects should be handled with the highest standard of professionalism. It’s vital to see the treatment of wastewater as a whole, not just focus on specific parts of a network. Naturally, done all at once this is a large scale project – but a chain is only as strong as its weakest link.”

“This is an investment that will pay off for decades to come. It also enhances the village image and makes it a more desirable place to live.“

Treatment plants perfect for Lapland

Miia John of Uponor Infra notes that, at least where the treatment plant is concerned, the village could handle even more households. “The plant is dimensioned for 400 people. Right now, the village has a population of around 300.” Miia John feels that there would be a great deal of demand for village treatment plants throughout Lapland.

“There is no shortage of sparsely populated areas in Lapland and distances are long. Village treatment plants are often a considerably more sensible alternative than transporting wastewater tens of kilometres.” “And the terrain is very varied, with lots of difference in elevation and wetlands”, she adds.

Life is grand for graylings in the pure waters of Ounasjoki River

WehoPuts 400 -pienpuhdistamo Kaukosen kylässä Kittilässä

Projektinformation

Projektinformation

Land
Finland
Färdigställt
2010
Projekttyp
Nybyggnation
Byggnadstyp
Kommunal mark

Liknande projekt

Weholite installerat i London

Weholite installerat i London

Uponors tekonologi Weholite var lösningen till ett unikt projekt i London, där Lee- och Thames Tideway-tunneln har till uppgift att fånga upp i genomsnitt 39 miljoner ton avloppsvatten per år från de 35 mest nedsmutsade kombinerade avloppssystemen. Ett uppgraderat rörsystem designades för att minska antalet översvämningar – och deras påverkan på miljön – från Londons avlopps- och reningssystem. Syftet med det uppgraderade rörsystemet var att begränsa nedsmutsningen från avlopps- och reningssystemen som är anslutna till avloppsreningsverken i Beckton och Crossness.

Starkt, säkert och flexibelt

Starkt, säkert och flexibelt

Skaraborgsvatten i södra Sverige behövde ersätta sin gamla dricksvattenledning som idag är gjord av trä med en ny ledning i polyeten. Det nya systemet var inte bara enkelt och snabbt att installera - det är även slagtåligt och motstår stor mekanisk påfrestning.
Infrakulvert Vallastaden

Infrakulvert Vallastaden

En nästan två kilometer lång infrakulvert med en innerdiameter på 2,2 meter inrymmer alla rördragningar som behövs för infrastrukturen i en ny stadsdel i den sydsvenska staden Linköping. Utgrävningar i gator och bostadsområden är snart historia, eftersom allt underhåll och installationsarbete kommer att kunna utföras i infrakulverten.
 
Fokus på framtida hållbarhet

Fokus på framtida hållbarhet

Uponor Infra säkerställer framtidens avloppsrening med Weholite. Uponor Infras bidrag till den komplexa och prestigefulla byggnationen avser emellertid inte endast leverans av Weholite. Det omfattar även såväl projektledning och teknisk support som design och beräkningar, skräddarsydda produkter och fältservice med installation på plats - allt sammanhållet och koordinerat av Uponor Infra Projektservice.
Weholite installerat i Valdemarsvik

Weholite installerat i Valdemarsvik

1960 lät man kulvertera Fifalla-ån som rinner genom Valdemarsvik ut i Valdemars-viken. I slutet på 1800-talet byggdes Lundbergs Läderfabrik över den sista delen av ån vid utloppet men 1960 kom alltså en kulvert på plats, fram till fabriken under Storgatan som Trafikverket ansvarar för. Den kulverten bestod av galvad plåt och den förväntade livslängden var 50 år. Nu var den gränsen passerad och för ett par år sedan uppstod ett slukhål på kommunhusets parkeringsplats.
 
Uponor Vault renar dagvatten

Uponor Vault renar dagvatten

Nodra har valt att installera en Uponor Vault i området Smedby i Norrköping med utlopp i Ljura bäck. Området kallas Smedby Klimatanpassning och är ett projekt som bland annat handlar om att ta hand om förorenat dagvatten innan det når Östersjön.

 
ProFuse installerat i Borås Stad

ProFuse installerat i Borås Stad

När 250 millimetersrören Profuse ersätter gamla 150 millimetersrör i gjutjärn på en två kilometer lång sträcka i Frufällan, får samhället en betydande kapacitetsökning för den livsviktiga vattentillgången. Dessutom ger de nya rören färre beläggningar och därmed mindre servicebehov och bättre hygien.

 
Första installationen av Ultra Rib 2 Blue

Första installationen av Ultra Rib 2 Blue

I samband med ett projekt i Sigtuna levereras de första rören Ultra Rib 2 Blue. En ny generations rör med upp till 70 % reducerat koldioxidutsläpp. En betydande del av oljan till rören kommer nämligen från avfallsindustrin och är vegetabilisk.

 
Uponor filterbrunn ingår i en dagvattenstudie

Uponor filterbrunn ingår i en dagvattenstudie

På senare år, har kvaliteten på dagvattnet blivit en mycket viktig del i städers dagvattenstrategier. Ett pilotprojekt lanserades i Heinola för att rena dagvatten med innovativa filterbrunnar utvecklade av Uponor. Samtidigt kommer värdefull data att kunna samlas in för att kontrollera dagvattnets kvalitet från två olika typer av områden och vilket resultat man får när man renar dagvattnet i filterbrunnar.
TV-Tower, Estonia

TV-Tower, Estonia

The tallest building in Estonia and the major cultural attraction, the Tallinn TV-Tower, is equipped with Uponor underground ventilation technology.
 New Uponor IQ –Storm water system - Sustainability and Quality in Road Infrastructure

New Uponor IQ –Storm water system - Sustainability and Quality in Road Infrastructure

In December 2011 Central Finland´s ELY –centre (The Centre for Economic Development, Transport and the Environment) started significant road constructing project in Jyväskylä. The aim is to create a new route between highways 18, 9 and 4, which helps reduce traffic jams and smoothes commutation. Uponor was chosen to be one of the suppliers due to our delivery capacity and overall cost efficiency.
New water pipeline

New water pipeline

Uponor Barrier PLUS pipes ensure a safe main water supply in Mikkeli in the old industrial area, where numerous new apartment buildings will be built in the next few years.
Secure tunnel trunk lines

Secure tunnel trunk lines

The safety requirements of the Kamppi-Erottaja-Kruununhaka tunnel built by Helsingin Energia are of the highest level. The contractor Destia selected the former KWH Thermopipe TSC Welding Sleeves for pipe joints. The end result is a pipeline where the insulation and surface material are uniform.

Clean drinking water for 17,000 scouts

Roihu 2016 – the 7th International Finnjamboree organised by Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry, was held at the Evo campsite in Hämeenlinna on 20–28 July 2016. A camp for 17,100 people was built in a forest area owned by Metsähallitus. Some 3,000 participants arrived from abroad – from about 40 different countries. Uponor delivered 7,600 metres of pipes to the area. The pipes were used to supply clean water and to lead grey water away from the area in a controlled manner.
Fighting against an ecological disaster in a world-record time

Fighting against an ecological disaster in a world-record time

Rapid action was critical when a sewage collector broke in Warsaw, Poland, causing a massive waste spill into the Vistula River. Uponor Infra’s crew worked 24 hours a day in order to stop the pollution of the river. A temporary pipeline was produced, delivered and connected in just eight days.

Sewage retention chanel

Sewage retention chanel

The construction of an innovative retention sewage canal in Rzeszów in southern Poland was recently completed using Weholite piping and manholes.
Sea outlet of treated wastewater

Sea outlet of treated wastewater

A sea outlet of treated wastewater was initiated in Swarzewo. It is yet another of the many environmentally friendly projects that have recently been carried out in Poland where PE pipes were used.

Flow measurement reveals leaks in the water supply network

Flow measurement reveals leaks in the water supply network

The Water Monitoring Services developed by Uponor Infra enable real-time monitoring of water supply networks – deviations in the network can then be detected and located quickly. Pori, a coastal city in southern Finland, started monitoring an area on the periphery of its water supply network where leaks had caused problems over the years.
Water treatment plant

Water treatment plant

Water company Ylä-Savon Vesi Oy needed a solution to improve the water quality in water supply process. The solution was an aeration tank made of Weholite.
A smart retention system for an anti-flooding solution

A smart retention system for an anti-flooding solution

September 2018 saw the launch of the project for a stormwater drainage system in Rzeszów, almost 26 kilometres long, in the residential District of Budziwój, which partially coincides with the floodplain of the River Wisłok. One of the elements of this system is the retention canal. The project, scheduled for delivery by May 2020, will help to finally solve flooding problems which have been plaguing the residents of this region of Poland.

 

Super-sized cooling

Super-sized cooling

About 1 km of Weholite pipes were installed in Philippines as cooling water intake and outfall pipelines for the Petron Bataan Refinery (PBR).  The Project Service team at Uponor Infra offered a turnkey solutions for the project.
Water supply in very demanding terrain in Norway

Water supply in very demanding terrain in Norway

The global mineral fertiliser, industrial chemicals and environmental products supplier Yara of Norway renewed the water supply to its factory in Glomfjord, close to the Arctic Circle in the north of Norway, with 1.8 kilometres of PE1,000mm pressure pipe. Extremely demanding terrain, limited infrastructure and the most stringent safety requirements demanded exceptional expertise and planning.
Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

The Ultra Rib 2 Blue pipes were first launched in Sweden – this year, the pipes have already been installed at several locations. In Finland, a pilot installation was carried out in early autumn in the Jalkaranta district of Lahti, a few kilometres from the city centre.
Unique design ensures controlled stormwater drainage

Unique design ensures controlled stormwater drainage

In Slagelse Municipality, there are requirements for the drainage of rainwater and wastewater to be separated, and therefore it was important that the wastewater solution on the street, Nordre Ringgade, was also updated in accordance with current legislation. The client has received an approved solution where the wastewater from the commercial property in no. 59 has been separated from the rainwater. The rainwater is now diverted directly from the 2,500 m2 car park.
Battery of retention tanks

Battery of retention tanks

In Mielec, modern storm water and snowmelt retention systems have been built, which will solve the problems with periodical flooding of streets and buildings in the city centre.
Safe water supply for an old shipyard and sawmill area

Safe water supply for an old shipyard and sawmill area

The Pateniemi waterfront area in Oulu, Northern Finland played a role in the history of Finnish industrialisation. In the mid-19th century, its shipyard built large merchant vessels, and later it was the location of one of the largest sawmills of its time. Now, the waterfront is entering a new era with the completion of a residential area for 2,500 inhabitants. Uponor Barrier PLUS pipes – which are both durable and non-permeable – ensure a safe supply of potable water in this area that was in industrial use for over 100 years.
Reservoir tank for unordinary village of Tuuri

Reservoir tank for unordinary village of Tuuri

In an ordinary village with less than 1,000 residents, a reservoir tank would normally be unnecessary, but Tuuri in Southern Ostrobothnia in Western Finland is not an ordinary village. The village tourist attraction draws visitors up to six million visitors annually. This needs special solution for potable water delivery.
Espoo's Itäranta is being renovated sustainably

Espoo's Itäranta is being renovated sustainably

HSY (Helsinki Region Environmental Services HSY) is testing a new kind of area renovation operating model in Itäranta, Espoo, where the aim is to get the area's water supply network in order once and for all. New steps are also being taken towards more sustainable construction: the selected Uponor Blue pipes utilising renewable raw materials will reduce the carbon footprint of pipeline installations by 70% compared to traditional plastic pipes.
Uponor Vortex stormwater solution

Uponor Vortex stormwater solution

The City of Espoo is the first in Finland to introduce the Vortex stormwater separation chamber. It can be used to efficiently separate floating and descending solids from stormwater. The aim is to reduce the maintenance costs of the retention system built from stormwater tunnels and prevent solids from ending up in waterbodies.