Uponor
Produkter

Skräddarsytt - Dagvattenhantering

En blandning av skräddarsytt och standard för dagvattenhantering

Uponor Infras skräddarsydda lösningar för hantering av dagvatten är optimala för ändamålet. Ett infrastrukturprojekt kräver ofta en skräddarsydd produkt helt efter kundens eller projektets behov. De skräddarsydda produkterna är ett komplement till vårt standardsortiment för rening, infiltration, magasinering, pumpning eller flödesreglering och dessa produkter designas och tillverkas när inte standarddelar eller standardrör kan användas.

Exempel på skräddarsydda produkter för att ta hand om dagvatten är rördelar, nedstigningsbrunnar, reglerbrunnar, magasin och filter.

Vi presenterar några av dem och vilka tjänster som ingår, längre ner på denna sidan.

Det här gör vi!
 
 • 3D-ritningar av önskad lösning.
 • Beräkningar för hydraulik och flöden.
 • Svetsberäkningar.
 • Beräkningar för positionsbestämning av lyftpunkter.
 • Deformationsberäkningar.

Weholite

Weholite möjliggör hundra procent skräddarsydda produkter i dimensioner från 300 mm upp till 3500 mm. Rören som används till kompletta system för transport av vätskor eller luft i mark, i vatten eller ovan jord, är tillverkade i polyeten med slät in- och utsida. Förutom rör tillverkas kompletta anläggningar med t.ex. pump-, avskiljnings- och mätteknik.

Uponor IQ

Till skräddarsydda produkter i dimensioner från 800-1200 använder vi vårt dagvattenrör, Uponor IQ. Produkterna designas och prefabriceras enligt projektspecifikation men kan även fås som lösa rör i standarddimensioner för montering och installation på arbetsplatsen. Ett exempel på en skräddarsydd produkt av Uponor IQ är dagvattenmagasin.

Fördelar med skräddarsydda produkter

 • Uponor Infra har lång erfarenhet av skräddarsydda produkter
 • Produkter helt enligt kundens behov>
 • Vi har verktygen och den senaste tillverkningstekniken
 • Lång livslängd
 • Täta system
 • Optimala och ändamålsenliga produkter
 • Prefabricerade och skräddarsydda produkter förkortar installationstiden
 • Kostnadseffektivitet i projekten

Produkter & Tjänster

Mer om Weholite och Uponor IQ

Weholite

Weholite

Produktinformation

PDF 3 MB
Weholite

Weholite

Tekniska data

PDF 475 KB

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Dagvattenbrunnar

Brett användningsområde för Uponor Infras dagvattenbrunnar

Dagvattensystem

Produkter för rening, infiltration, flödesreglering, magasinering, pumpning, Uponor IQ och Weholite

Weholite

Läs allt om Weholite för standard eller skräddarsydda lösningar!

Weholite beräkningsprogram

Digitalt beräkningsprogram för Weholite och tryckrörssystem